ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2062284

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rozwijamy się

Organizacja roku szkolnego

Obiady szkolne 2017/2018

Data dodania: 2017-09-02

ZASADY OPŁACANIA OBIADÓW

Uczeń, (pracownik szkoły), który chce skorzystać z obiadów w szkole, powinien dokonać wpłaty za obiady na podane konto szkoły.

1. W określonym terminie, na 7 dni przed końcem miesiąca, na stronie internetowej szkoły podana jest kwota, jaką należy wpłacić za obiady na miesiąc następny.

2. Wpłaty należy dokonać w terminie od 24-go do 28-go dnia miesiąca, za obiady wydawane w miesiącu następnym.

3. Nie wpłacenie wymaganej kwoty, wiąże się z rezygnacją z obiadów w następnym miesiącu.

4. W przypadku gdy kwota wpłacana przez stołującego nie wpłynie na konto szkoły do 5-go dnia miesiąca, roszczenia do banku wnosi osoba wpłacająca.

5. W przypadku nieobecności ucznia, dopuszcza się dokonanie odpisu  rezygnacji od wartości obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odpisu w pierwszym dniu jest zgłoszenie nieobecności do godz.8.00 osobiście lub telefonicznie intendentowi.
Zgłoszenie po godz. 8.00, wiąże się z odliczeniem obiadu od dnia następnego.

6. Nr telefonu, pod który należy zgłosić odpis: 032 232 23 41 w 28

         lub na adres e-mail: SP41@edukacja.gliwice.eu

7. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł.

8. Nie prowadzimy sprzedaży obiadów na wynos.

 OPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NR KONTA:

ING BANK ŚL.S.A. I/GLIWICE

25 1050 1285 1000 0002 0351 5515

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Data dodania: 2017-09-02

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1.      Rozpoczęcie roku szkolnego –    04.09.2017r.
2.      Zimowa przerwa świąteczna –    23.12 - 31.12.2017r.
3.      Ferie zimowe -                          29.01 - 11.02.2018r.
4.      Wiosenna przerwa świąteczna –  29.03 - 03.04.2018r.
5.      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22.06.2018r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

        - 30.04.2018r. (poniedziałek)
  - 02.05.2018r. (środa)
  - 01.06.2018r. (piątek)

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

1.      
Spotkanie informacyjne (obecność wskazana) -  12.09.2017r.
Rozpoczęcie spotkania o godz. 16.30 klasy I-III;  godz. 17.30 klasy IV-VII (w klasach).

2.     
Spotkania indywidualne – 10.10.17r., 07.11.17r., 17.04.18r.
Spotkania odbywają się w godzinach 16.30 - 18.30 dla wszystkich klas.

3.      
Zebrania ogólne (obecność wskazana): informacja o postępach uczniów w nauce oraz  zachowaniu – 12.12.17r., 16.01.18r., 20.03.18r., 15.05.18r.
Rozpoczęcie spotkania o godz. 16.30 klasy I-III;  godz. 17.30 klasy IV-VII (w klasach).

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.      Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny - 01.09.2017r.
2.      Konferencja klasyfikacyjna za I semestr 2017/2018 – 15.01.2018r.
3.      Konferencja klasyfikacyjna roczna – 15.06.2018r.
4.      Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018 – 22.06.2018r.