ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2740517

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt realizujemy od 1.06.2017 do 31.05.2019

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Data dodania: 2018-09-03

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1.   Rozpoczęcie roku szkolnego:       03.09.2018r.
2.   Zimowa przerwa świąteczna:       24.12.2018r. - 01.01.2019r.
3.   Ferie zimowe:              11.02. - 24.02.2019r.
4.   Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. - 23.04.2019r.
5.   Egzamin ósmoklasisty, termin główny:  15.04 - 17.04.2019r.
      termin dodatkowy:   03.06. - 05.06.2019r.
6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21.06.2019r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 - 23.10.2018r. (wtorek)
 - 02.11.2018r. (piątek)
 - 15 - 17.04.2019r. (poniedziałek, wtorek, środa)
 - 02.05.2019r. (czwartek)


Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

Planowane godziny zebrań:
godzina 16.30 - klasy I - III,
godzina 17.30 - klasy IV - VIII

Planowane godziny spotkań indywidualnych:
od 16.30 - 18.30.

11.09.2018r.-  Spotkanie informacyjne (obecność wskazana)

16.10.2018r.-  Spotkania  indywidualne
13.11.2018r.-  Spotkania  indywidualne
18.12.2018r. - Spotkanie informacyjne (obecność wskazana)
22.01.2019r. - Spotkanie informacyjne (obecność wskazana)
19.03.2019r. - Spotkania indywidualne
09.04.2019r. - Spotkanie informacyjne (obecność wskazana)
07.05.2019r. - Spotkanie informacyjne (obecność wskazana)


Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.      Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny - 31.08.2018r.
2.      Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 2018/19 – 21.01.2019r.
3.      Konferencja klasyfikacyjna roczna – 14.06.2019r.
4.      Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/19 – 21.06.2019r.

Pliki do pobrania

  1. organizacja roku szkolnego 2018 2019

Obiady szkolne 2018/2019

Data dodania: 2018-08-07

ZASADY OPŁACANIA OBIADÓW
1. 7 dni przed końcem bieżącego miesiąca, na stronie internetowej szkoły, podana zostaje kwota, jaką należy wpłacić za obiady na miesiąc następny. Należy dokonywać wpłat w kwocie dokładnie takiej jaka została podana na stronie internetowej.
2. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50zł. 
3. Wpłaty należy dokonać w terminie od 24-go do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady zostaną wydane.
4. Opiekun ucznia, który chce korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, powinien dokonać opłaty za obiady na podane poniżej konto szkoły:
ING BANK ŚL.S.A. I/GLIWICE 25 1050 1285 1000 0002 0351 5515
5. W tytule operacji należy podać imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadu, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc jakiego dotyczy wpłata, np.: Anna Maj, klasa Va, wrzesień.
6. W przypadku, gdy kwota wpłacana przez nabywcę nie wpłynie na konto szkoły do 5-go dnia miesiąca, roszczenia do banku wnosi osoba wpłacająca.
7. W przypadku nieobecności ucznia, dopuszcza się dokonanie odpisu rezygnacji od wartości obiadów w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odpisu w pierwszym dniu jest zgłoszenie nieobecności do godz. 8:00 osobiście lub telefonicznie intendentowi. Zgłoszenie po godz. 8:00, wiąże się z odliczeniem obiadu od dnia następnego. Nr telefonu, pod który należy zgłosić odpis: 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
8. W przypadku całkowitej rezygnacji z korzystania z obiadów, należy zgłosić ten fakt do końca m-ca poprzedzającego rezygnację osobiście, telefonicznie pod nr tel. 032 232 23 41 wew. 28 lub na adres e-mail: sekretariat@sp41.gliwice.eu
9. Nie prowadzimy sprzedaży obiadów na wynos.

Pliki do pobrania

  1. zasady opłacania obiadów