ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2704607

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt realizujemy od 1.06.2017 do 31.05.2019

O szkole

Stanowiska funkcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły:  Joanna Łomnicka-Łakomy      

     Zastępca dyrektora szkoły:  Karina Wódkowska-Semik

Główny księgowy:  Ewa Matecka-Teichman

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY – przewodnicząca: Dorota Prażuch

a) Sekcja doskonalenia i planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

    Karina Wódkowska-Semik          Wicedyrektor, przewodnicząca zespołu ewaluatorów
    Iwona Skoczylas                         Koordynator pracy świetlicy szkolnej
    Małgorzata Nowakowska/
   
Ewelina Paluch                          Opiekun samorządu uczniowskiego
    Małgorzata Morawska Przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
    Małgorzata Szembor-Labiszak    Przewodnicząca zespołu nauczycieli humanistów
    Zofia Żywicka
        Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego
    Kamil Stęplowski
  Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego
    Ewelina Paluch     Pedagog

b) Sekcja Zdrowia i Bezpieczeństwa:

Anna Wasilewska   Koordynator wychowania komunikacyjnego
Beata Łakomska
     Przewodnicząca zespołu do spraw przeglądów klas

c) Sekcja organizacyjna - koordynatorzy pracy w obszarze działań:

    Edukacja ekologiczna:  Zofia Żywicka
    Edukacja regionalna:    Beniamin Piksa
    Edukacja prozdrowotna
a) Szkolna akcja „Owoce w szkole”  Natalia Vorreiter

b) Szkolna akcja „Szklanka mleka”  Agata Jeżewska, Kamil Stęplowski
   
Promocja szkoły, współpraca z mediami:  Beata Haładus,
                                                             Renata Linek-Nowakowska
                                                             Kamil Stęplowski

    Protokolant Rady Pedagogicznej: Marta Wojsław
    Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe nauczycieli:   Karina Wódkowska-Semik
    Współpraca z zagranicą:               Dorota Prażuch, Beata Haładus
   
Aktywizacja kulturalna klas I-III:      Irena Ciosk
    Aktywizacja kulturalna klas IV- VI:  Małgorzata Szembor-Labiszak
    Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:   Barbara Plecińska
    Zajęcia na basenie:                        Renata Linek-Nowakowska
    Strona Internetowa:                        Beata Kaczorowska- Małyszko
    Szkolna Kasa Oszczędności:         Barbara Plecińska
    Sprawowanie funkcji UODO:           Bożena Asman-Nowakowska
    Sprawowanie funkcji ASI:               Agnieszka Lanuszny/
                                                        Beata Kaczorowska-Małyszko

    Administrator dziennika elektronicznego:   Iwona Czekalska

Plik do pobrania:

  1. stanowiska funkcyjne 2018/2019