ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 3784089

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Realizujemy projekt FACE TO FACE WITH THE WORLD

Erasmus+: O PROJEKCIE Archiwum

OTWARCI NA NAUKĘ, OTWARCI NA ŚWIAT. NASZ POMYSŁ NA PASZPORT DO WIEDZY

Taki tytuł nosi projekt edukacyjny, realizowany w naszej szkole od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2019. Projekt dotyczy szkoleń kadry edukacyjnej w placówkach europejskich i jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.
Projekt został bardzo wysoko oceniony, uzyskał maksymalna liczbę punktów i znalazł się na trzecim miejscu rankingowym pośród 172 wniosków zaakceptowanych przez Narodową Agencję w Warszawie.
Autorkami wniosku i koordynatorkami projektu są panie Beata Haładus i Dorota Prażuch. Pieczę nad projektem sprawuje pani dyrektor Joanna Łomnicka - Łakomy.


Czego dotyczy projekt?
Projekt "Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy" wpisuje się w strategię rozwoju szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, współpracy międzynarodowej, samokształcenia kadry, współpracy ze środowiskiem i rozwojem bazy szkoły. Ma na celu długofalowe wzmocnienie obszarów, odpowiadających za kształcenie ucznia szkoły podstawowej, w świadomości pełnej odpowiedzialności za  własny rozwój, zdolnego do współdziałania w grupie, w duchu tolerancji i poszanowania wartości europejskich.

W kursach uczestniczy 19 nauczycieli o różnych specjalnościach, którzy biorą udział w 7 szkoleniach w krajach UE.
Uczestnicy zostali wyłonieni podczas szkolnej rekrutacji, przeprowadzonej pod kierunkiem dyrektora szkoły i koordynatorów projektu. Rekrutacja odbywała się w sposób gwarantujący równość szans wszystkim zainteresowanym osobom.

Kursy ukierunkowane są na perspektywiczny rozwój szkoły, zgodnie z Europejskim Programem Rozwoju Szkoły. Uwzględniają w szczególności: nowoczesne zarządzanie szkołą, kształcenie interdyscyplinarne, zwalczanie niepowodzeń szkolnych, minimalizowanie barier edukacyjnych i środowiskowych, wzmacnianie kompetencji językowych i interpersonalnych.

Pliki do pobrania:

  1. Erasmus+ ulotka informacyjna