ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2924909

Zapraszamy na kiermasz świąteczny - 17 grudnia godz. 16.00

W roku szkolnym 2019/20 realizujemy projekt "Face to Face with the World"

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt był realizowany od 1.06.2017 do 31.05.2019

Erasmus+: ERASMUS+ Archiwum

Kolejny cel - Bolonia!

Jeszcze się nie zakończył pierwszy kurs, a my już wbijamy w mapę kolejna chorągiewkę. Cel - Bolonia! Na szkolenie z zakresu promocji, prezentacji i kontaktów z mediami, lecą lada moment koordynatorki projektu. Zajęcia będą się odbywały w języku angielskim i włoskim. Organizatorem kursu jest organizacja "IFOM - Istituto di Formazione, Occupazione e Mobilità".


Wieści z Grenady

Pierwsi uczestnicy meldują się z Grenady!
Pod okiem wysoko wykwalifikowanych wykładowców, poznają hiszpański system edukacji sportowej i prozdrowotnej, historię kultury sportu oraz metody stymulacji sprawności sportowych u uczniów. Mają też okazję spotkać się z hiszpańskimi trenerami i edukatorami, przyjrzeć się nowoczesnym obiektom sportowym, zapoznać z wykorzystaniem takich miejsc w szkolnej edukacji.
Do jednych z ważniejszych punktów szkolenia należą bez wątpienia konsultacje metodyczne na wydziale sportu Uniwersytetu w Grenadzie, których celem jest doskonalenie warsztatu pracy i kwalifikacji przedmiotowych.
Pomysły i ciekawe rozwiązania, podpatrzone podczas realizacji kursu, zostaną wykorzystane w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.
Efektem mobilności będzie też spotkanie metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, prezentujące nowe rozwiązania, pomocne przy tworzeniu projektów edukacyjnych i programów autorskich.
W kursie uczestniczyli - pani Karina Wódkowska - Semik i pan Kamil Stęplowski.
Coraz bliżej wyjazdu...

Cel pierwszej podróży to hiszpańska Grenada. Na kurs "Sports in Education" przygotowany przez instytucję Movidea Mobility & Trainig, pojedzie dwoje nauczycieli o specjalnościach uprawniających do nauczania WF. W programie szkolenia, oprócz zagadnień metodycznych, ważnych dla pracy dydaktycznej szkoły, znajdą się również m. in. wizyta na Wydziale Sportu Uniwersytetu w Grenadzie, zwiedzanie nowoczesnych ośrodków sportowych, spotkanie z trenerem personalnym oraz zwiedzanie miasta. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim.

Pierwszy etap rekrutacji za nami!

Takie oto upominki, ufundowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, otrzymają instytucje edukacyjne, goszczące naszych nauczycieli na szkoleniach za granicą!

W roku szkolnym 2017/18 przewidziane są wyjazdy na cztery kursy:

do Grenady - dotyczący roli sportu w edukacji,
do Bolonii - dotyczący promocji i upowszechniania działań szkoły w mediach,
do Madrytu - dotyczący zagadnień związanych ze stresem szkolnym i przedwczesnym kończeniem nauki,
do Dublina - przygotowujący do wprowadzenie metody CLIL w nauczaniu.
Na szkolenia pojedzie 9 nauczycieli, którzy pozytywnie przeszli I etap szkolnej rekrutacji.


Gratulacje z Kuratorium Oświaty!

Nasz projekt został doceniony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach! Na ręce pani dyrektor Joanny Łomnickiej - Łakomy, został złożony list gratulacyjny, podpisany przez wicekuratora pana Dariusza Domańskiego. Dziękujemy za tak miły gest! :-)