ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2643542

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt realizujemy od 1.06.2017 do 31.05.2019

Biblioteka: Aktualności

Nasza szkoła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to projekt rządowy, którego celem jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Program został rozpisany na lata 2014-2020 i pierwotnie nie przywidywał doposażenia szkół.
Do włączenia szkolnych bibliotek do programu doprowadziły starania nauczycieli bibliotekarzy.

Jednorazowa dotacja przyznana naszej szkole wynosi 15000 zł
i pozwoli na uzupełnienie lektur oraz zakup nowości z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży.
Lista książek będzie sporządzona na podstawie zapotrzebowań biblioteki i sugestii czytelników, w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Czas realizacji - do grudnia 2018