ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 1921149

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Rozwijamy się

Biblioteka: PODRĘCZNIKI Archiwum

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

U W A G A
Podręczniki są wypożyczane uczniom po opracowaniu przez nauczyciela bibliotekarza.

Zgubienie lub zniszczenie podręcznika (dotyczy podręczników: "Nasza szkoła") należy zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi i uiścić opłatę w wysokości:
4,21 zł - "Nasza Szkoła" kl. 2
2,35 zł - "Nasza Szkoła" kl. 3
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Organu Prowadzącego (numer konta wkrótce).
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.


* * * 

REGULAMIN

Wypożyczania podręczników

klasa I

 1. Podręczniki stanowią własność szkoły.

 2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

 3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

 4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.

 5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w okładkę.

 6. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 7. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

 8. Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca klasy i bibliotekarz.


REGULAMIN

wypożyczania podręczników

klasa II


 1. Podręczniki stanowią własność gminy Gliwice.

 2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

 3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

 4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać, czy rysować.

 5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w okładkę.

 6. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 7. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, za zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy dokonać opłaty w wysokości 4, 21 zł na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dowód wpłaty przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.

 8. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik do j. angielskiego należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

 9. Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca i bibliotekarz.

 

REGULAMIN

wypożyczania podręczników

klasa III

 1. Podręczniki stanowią własność gminy Gliwice.

 2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

 3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

 4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać, czy rysować.

 5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w okładkę.

 6. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 7. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, za zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy dokonać opłaty w wysokości 2,35 zł na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dowód wpłaty przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.

 8. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik do j. angielskiego należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

 9. Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca i bibliotekarz.

 

REGULAMIN

wypożyczania podręczników

klasa IV, V, VI i VII


 1. Podręczniki stanowią własność szkoły.

 2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

 3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

 4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.

 5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręczników w okładkę.

 6. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 7. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

 8. Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca i bibliotekarz, pod nadzorem dyrektora szkoły.