ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@sp41.gliwice.eu

Menu
Galeria
Galeria
Blogi klasowe
Licznik odwiedzin: 2980347

W roku szkolnym 2019/20 realizujemy projekt "Face to Face with the World"

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Projekt był realizowany od 1.06.2017 do 31.05.2019

Aktualności

Szczęść Boże wszystkim Górnikom!

Data dodania: 2019-12-04

Z okazji górniczego święta niech popłyną do górników nasze najlepsze życzenia, aby ciężka praca jaką wykonują była doceniana, bezpieczna i satysfakcjonująca!

Kolorowo, pomysłowo i naukowo

Data dodania: 2019-12-04

Uczniowie klas: 6a, 6b i 6c oraz klas 5, 6, 7 i 8, w ramach dodatkowej pracy domowej dla uczniów zmobilizowanych i poszukujących wiedzy z zajęć geografii i biologii, wykonali modele Układu Słonecznego oraz wybranych komórek i modeli anatomicznych, na przykład serca, płuc, mózgu, a także zielniki z oznaczonymi krzewami, drzewami i roślinami zielnymi. Projekty dotyczyły realizacji działu z geografii "Ruchy Ziemi" i "Ziemia w Układzie Słonecznym", natomiast z biologii uczniowie wykonują prace dodatkowe po zrealizowaniu danego działu przez cały rok szkolny. Uczniowie w pomysłowy sposób przyswajają wiedzę, mogą również liczyć na najwyższą ocenę za pracę, a pracownie wzbogacają się o starannie wykonane pomoce dydaktyczne. Brawo!

Uczymy się przedsiębiorczości z p. dyrektor Banku PKO BP w Gliwicach

Data dodania: 2019-12-03

W dniu dzisiejszym w naszej szkole gościliśmy przemiłą panią Martę Watołę, dyrektora  Oddziału I Banku PKO BP w Gliwicach, który współpracuje z naszą szkołą w ramach działalności SKO. Uczniowie klas pierwszych, niektórzy po raz pierwszy, zetknęli się z fachowym nazewnictwem produktów bankowych i działań związanych z korzystaniem z oferty banku, które zostały przedstawione w  multimedialnej prezentacji. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, a wiosną to my wybierzemy się do placówki bankowej:) 

Origamowy flaming

Data dodania: 2019-12-01

Kolejne warsztaty origami z panią Agnieszką Lanuszny zakończone i kolejne małe dzieła sztuki do oglądania. Tym razem uczestniczki i uczestnicy zajęć origami stworzyli przestrzennego flaminga z modułów. Do wykonania pracy potrzebne było ponad 500 modułów. Efekty pracy można podziwiać na zdjęciach:)

Klasa 3b na poszukiwaniach Białej Damy

Data dodania: 2019-11-28

Uczniowie klasy 3b spędzili dzisiejszy dzień na poszukiwaniach Białej Damy na zamku w Toszku. Prawdziwej Damy nie udało się odszukać, podobnie jak ukrytego legendarnego skarbu, ale dzieci świetnie bawiły się, poznając historię zamku, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, spektaklu multimedialnym i grillu. Wycieczka zaliczona do bardzo udanych, a połączenie rekreacji z łykiem historii regionalnej to bez wątpienia świetna propozycja w czasie mikołajkowego szaleństwa.

Wygrana w konkursie "Stop przemocy!"

Data dodania: 2019-11-26

Uczennice naszej szkoły: Maja Brylińska, Zuzanna Kościelna, Lena Oleńko i Natalia Sowa wzięły udział w VIII Miejskim Konkursie „STOP PRZEMOCY Widzisz? Nie zgadzaj się! Reaguj!”. Konkurs odbył się w ZSO nr 5, (Szkole Podstawowej nr 23). Uczniowie w parach, przy użyciu przyniesionych materiałów tworzyli prace na zadany temat. 
Maja Brylińska i Zuzanna Kościelna zajęły 2 miejsce w konkursie!
Bardzo się cieszymy i gratulujemy!

Dzień pluszowego misia

Data dodania: 2019-11-25

Pluszowy miś to ulubiona zabawka każdego dziecka, i nie tylko:) A samorządność naszych uczniów jest godna pochwały. Martyna Niedzielak i Maja Brylińska wymyśliły misiowy konkurs dla swoich kolegów. Chętni do konkursu uczniowie z klas piątych musieli odpowiadać na losowane pytania, opisywać i projektować wymarzonego misia, zadań było sporo, dlatego konkurs zajął aż dwie godziny, w czasie których dzieci nie mogły się nudzić. Wyniki organizatorki ogłosiły od razu i oto: wynikiem 29 punktów wygrała klasa 5d, a kolejne miejsca zajęły: klasa 5b (26p.), 5c (22p.), 5a (14p.). Gratulujemy ciekawego pomysłu!
W świetlicy natomiast dzieci słuchały fragmentów "Kubusia Puchatka" A. Milne'a i kolorowały postać misia. Cały szkolny dzień na misiowo!

Regulamin półkolonii w czasie zimowych ferii 2020r.

Data dodania: 2019-11-22

§1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I - VIII szkoły podstawowej.

§2. Zgłoszenie na zajęcia jest możliwe poprzez osobiste złożenie wypełnionego formularza dostępnego w Sekretariacie szkoły. Kartę należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 5 dni po jej pobraniu.

§3. Podpisanie formularza o udział w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów.

§4. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 7:00 do godz. 15.00.

§5. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

§6. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów.

§7. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.

§8. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez Rodzica/Opiekuna na karcie zgłoszenia uczestnika zajęć.

§9. Wpłatę za uczestnictwo w zajęciach należy uiścić od 02.01 do 10.01.2020r.

Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników, bez powiadamiania Rodzica/Opiekuna.

 Wpłatę 130,00 zł za turnus, należy dokonać na numer konta:
25 1050 1285 1000 0002 0351 5515 z tytułem przelewu „Imię i nazwisko dziecka, zimowisko”

§10. Rezygnację z turnusu należy zgłosić przed jego rozpoczęciem. Możliwa jest jedynie rezygnacja z całego turnusu. Zwrot opłaty jest możliwy na wniosek Rodzica/Opiekuna.

Jednocześnie informujemy, że w razie późniejszej rezygnacji z półkolonii, zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy. Jest to związane z wcześniejszą rezerwacją atrakcji dla Państwa dzieci.

§11. Uczestnicy zajęć mają prawo do: 

 -    uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć,

 -    uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy.

§12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

-        podporządkowania się poleceniom wychowawcy,

-        przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

-        brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

-        posiadania obuwia i stroju sportowego, jeśli wymaga tego forma zajęć,

-        postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

-        przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

-        szanowania rzeczy własnych i kolegów,

-        przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż.,

-        natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o zaistniałych problemach
   i wypadkach,

-        zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami z programem i regulaminem zajęć

         oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi zajęć.

§13. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, nie wykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

§14. Opłata za zajęcia w przypadku karnego wykluczenia uczestnika nie będzie zwracana.

§15. Organizatorzy zajęć zobowiązują się do zapewnienia:

-        wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,

-        realizacji zajęć zgodnych z programem,

-        materiałów edukacyjnych do zajęć,

-        natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o

         zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

-        infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

         oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej.

§16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu.

§17.Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zdjęć uczestników wypoczynku w celu autopromocji.

§18. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach.

 Zatwierdzono dnia 15 listopada 2019r.

Pliki do pobrania

  1. Regulamin półkolonii zima 2020

Dla chorych dzieci ze szpitala onkologicznego

Data dodania: 2019-11-22

Kolejny raz przystępujemy do zbiórki zabawek oraz innych rzeczy, które mogą sprawić odrobinę radości chorym dzieciom, przebywającym w Szpitalu Onkologicznym w Gliwicach. Zbiórkę ta nosi nazwę "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem". W dniu 6 grudnia, czyli w mikołajki, chcemy zawieźć dzieciom prezenty - maskotki, zabawki, puzzle, gry, materiały plastyczne, książki, oraz inne pomysłowe gadżety, które będą niespodziewanym prezentem od Mikołaja. Zapraszamy do dołączenia się do zbiórki. Prosimy o rzeczy nowe, jeśli to możliwe, zapakowane w torebkę prezentową. Niestety, nie mogą to być słodycze ani żadne artykuły spożywcze. Prezenty przekazujemy pani Basi Plecińskiej ze świetlicy lub pani Kasi Fic, sala 105, do dnia 5 grudnia br. W zeszłym roku zebraliśmy 119 prezentów. Czy w tym roku znów się uda? Przyjemnie jest dostawać prezenty, jeszcze przyjemniej jest je dawać... Serdecznie zapraszamy do zbiórki!
Znalezione obrazy dla zapytania serce

w Wiejskiej Chacie

Data dodania: 2019-11-20

W dniu wczorajszym, po południu, dzieci uczęszczające do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy naszej szkole, miały możliwość wyjazdu do Wiejskiej Chaty w Bojkowie, gdzie uczestniczyły w warsztatach "Na szkle malowane". Stworzyły tam piękne prace o różnorodnej tematyce, ponieważ mogły indywidualnie wybrać szablon. Wiejska Chata jest bardzo klimatycznym miejscem, w którym odbywają się ciekawe spotkania, adresowane do młodszych i starszych dzieci, przenoszące uczestników w miniony świat robótek i prac, jakimi kiedyś, a może jeszcze i teraz, zazwyczaj na wsiach, ludzie się zajmowali. Po zakończonej pracy dzieci mogły zajrzeć do zwierząt: koziołków, kurek i królików, jakie są hodowane w tym miejscu i je nakarmić. Zwierzęta były bardzo wdzięczne za poczęstunek, a że do wigilii niedaleko, już obiecały, że pogadają z nami ludzkim głosem, jeśli znów do nich przyjedziemy:) 

« 1 2 3 4 ...60 »